top of page

פיתוח אסטרטגיות  עבודה (WORKFLOWS)

היופי בעבודה בתוכנות פרמטריות כגון REVIT הן האפשרויות הקיימות לפתח שיטות ליעילות מקסימלית של עבודה. למשל : אוטומצייה של פעולות חזרתיות, שימוש בפרמטרים למניעת טעויות, ועוד..

במסגרת התמחותי אני מפתח שיטות ואסטרטגיות הכוללות :

 

שימוש בפרמטרים (PARAMETERS) ויצירת פרמטרים חדשים המאפשרים שיכלול שיטות העבודה.

 

שימוש בכתיבת קודים בפלטפורמות כגון :  MACRO , DYNAMO ,  PYTHON SHELL המאפשרות התערבות עם "אחורי הקלעים" של התוכנה, ובכך להגיע לניצול מקסימלי של יכולות התוכנה.

 

בניית משפחות (family's) , לכל צורך ןלשימוש רב פעמי. ע"י כך נחסך זמן עבודה רב.

 

שימוש בקבצי template עם הגדרות רבות ומגוונות כגון : הגדרות ה browser , הגדרות גרפיות, פרמטרים ייחודיים (project parameter, shard parameters) הגדרות משפחות של tags, annotation

כל אלה מאפשרים עבודה חלקה וקלה בכל שלבי הפרוייקט.

bottom of page