I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

הטמעת סעיפי בינוי ברוויט

02/02/2017

סעיפי בינוי הם הכלי בו משתמשים לבנייה של אומדן עלויות לפרוייקט

ישנם סעיפים של תוכנת דקל או בנארית או של משרד הביטחון

בסרטונים הבאים אראה לכם דרך שבה אפשר להטמיע את סעיפי הבינוי באלמנטים או באובייקטים

 בתוך הפרוייקט בתוכנת רוויט

הפוטנציאל של יכולת זו היא האפשרות לבצע אומדנים מדוייקים מאוד

כבר בשלבים מוקדמים של הפרוייקט

בניגוד לשיטות העבודה הרווחות כיום המאפשרות לבצע אומדן מדויק רק בשלבים מאוד מתקדמים של הפרויקט

יתרונות נוספים לעבודה בשיטה זו היא הפשטות של ההפקה של כתב כמויות המבוסס על סעיפי בינוי

המוטמעים מראש בתוך המודל התלת מימדי

השימוש בספריות סעיפים המוטמעות במודל דורש אמנם עבודת הכנה אך בעזרת כמה כלים חיצוניים ניתן לפשט ולהפוך את עבודת ההכנה לפשוטה

מהירה ויעילה מאוד

 

עבודה בשיטה הנ"ל על קצה המזלג בסרטונים הבאים

 

 

 

 

 revit הסרטון הראשון מדגים איך מטמיעים סעיפי בינוי באובייקטים של 

 

 

 

 

 

 

הסרטון השני מראה הפקה של כתב כמויות ראשוני גולמי המושתת על סעיפי הבינוי

 

 

 

 

 

 

 

שתף את הדף

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

REVIT + BIM

07/07/2020

Please reload