top of page
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

הטמעת סעיפי בינוי ברוויט


סעיפי בינוי הם הכלי בו משתמשים לבנייה של אומדן עלויות לפרוייקט

ישנם סעיפים של תוכנת דקל או בנארית או של משרד הביטחון

בסרטונים הבאים אראה לכם דרך שבה אפשר להטמיע את סעיפי הבינוי באלמנטים או באובייקטים

בתוך הפרוייקט בתוכנת רוויט

הפוטנציאל של יכולת זו היא האפשרות לבצע אומדנים מדוייקים מאוד

כבר בשלבים מוקדמים של הפרוייקט

בניגוד לשיטות העבודה הרווחות כיום המאפשרות לבצע אומדן מדויק רק בשלבים מאוד מתקדמים של הפרויקט

יתרונות נוספים לעבודה בשיטה זו היא הפשטות של ההפקה של כתב כמויות המבוסס על סעיפי בינוי

המוטמעים מראש בתוך המודל התלת מימדי

השימוש בספריות סעיפים המוטמעות במודל דורש אמנם עבודת הכנה אך בעזרת כמה כלים חיצוניים ניתן לפשט ולהפוך את עבודת ההכנה לפשוטה

מהירה ויעילה מאוד

עבודה בשיטה הנ"ל על קצה המזלג בסרטונים הבאים

revit הסרטון הראשון מדגים איך מטמיעים סעיפי בינוי באובייקטים של

הסרטון השני מראה הפקה של כתב כמויות ראשוני גולמי המושתת על סעיפי הבינוי

 

bottom of page