top of page
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

סדרת הטמעה במשרד פייטלסון שילה יעקובסון


סדרת הטמעה של תוכנת REVIT במשרד פייטלסון שילה יעקובסון.

הסתיימה סדרה מוצלחת של הטמעת תוכנת רוויט במשרד פייטלסון שילה יעקובסון.

הסדרה כללה בין השאר :

לימוד בסיסי של התוכנה

בנייה של קובץ Project Template כבסיס לעבודה בתוכנה, ע"פ צרכי המשרד.

הדרכות מתקדמות : עבודה בשיתוף על תשתית הרשת של המשרד. הדרכה שכללה שימוש בכלי ה Sharing, תוך הקצאת הרשאות , כלים מתקדמים, ושיטות עבודה.

הטמעת התוכנה "בבית הלקוח", או בסביבת המשרד מאפשרת עבודה באוריאנטצייה יישומית. לדעתי יותר, מאשר קורס בכיתת מחשבים ואמנה את הסיבות לכך :

  • העבודה מתבצעת על התשתית המיחשובית האמיתית עם כל החסרונות והיתרונות שיש לכל משרד, ובכך ניתן לאתר בשלבים מוקדמים בעיות הקשורות לתשתית הנ"ל , כמו גם הייתרונות..

  • בין היתר במהלך ההטמעה אני בונה יחד עם המשתתפים את ה"תוכן ה - BIM" הספציפי לכל משרד, ע"פ הדרישות והצורך. לדוגמא : משפחות, הגדרות גרפיות, שיטות ותהליכי עבודה יעילים (WORKFLOWS) ועוד.

  • הלימוד הוא בקבוצות קטנות, המאפשר תשומת לב לכל משתתף.

  • תכני הלימוד יכולים להשתנות ע"פ רמות שונות של ידע, ובכך לבנות כוח אדם מיומן לרמות שונות של עבודה בתוכנה.

תודה גדולה לערן פינק שליווה ועזר בכל התקופה, ותודה גדולה לשמואל שילה .

 

bottom of page