top of page
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

DYNAMO ? מה זה


מה זה dynamo ? .. ובכן...

dynamo היא שפת תכנות כן כן, תישאלו מה לנו ולתכנות ? אנחנו אדריכלים.

ובכן השפה היא אכן פת תכנות אבל הסביבה היא גרפית. כלומר אנחנו לא כותבים קודים בדרך המסורתית של

שורות טקסט, כשפת תיכנות כל שעלינו לעשות הוא לחבר פונקציות קיימות, אשר בסופו של דבר מתרגמות לקוד.

למה הדבר טוב ?

ובכן , שפת dynamo מאפשרת לנו לתקשר עם "מאחורי הקלעים של תוכנת revit", הווה אומר כי אנחנו יכולים להתערב בפעולות

שמתרחשות מאחורי הפקודות הסטנדרטיות של התוכנה.

האפשרויות הן אין סופיות :

שליטה בפרמטרים, יצירת פרמטרים, קישור לתוכנות חיצוניות, אוטומציה של תהליכים הצורכים משאבי זמן רבים, ועוד המון דברים.

בהמשך סרטון קצר המסביר מה זה dynamo כולל הדגמה קצרה.

מומלץ מאוד ללמוד את השימוש.

 

bottom of page