Posts Are Coming Soon
Stay tuned...

שימוש ב - PARTS להעלמת שכבות חומר

הרבה פעמים יצא לי להיתקל בסוגיה, האם לעבוד עם שכבות הגמר של הקיר או לא.....

סוגיה חשובה ! בסרטון הבא אני מראה איך אפשר להינות משני העולמות : גם לעבוד עם שכבות חומרי גמר וגם להעלים אותם בתוכיות הרלוונטיות.

#מהבלוג

Posts Are Coming Soon
Stay tuned...

REVIT + BIM

Posts Are Coming Soon
Stay tuned...